Generalforsamlingen for Holbøl og Omegns Lokalråd

Kom til årets generalforsamling – hør om året der er gået, og hvad der arbejdes med lige nu.

Det er onsdag den 29. marts kl. 19.00 på Holbøl Landbohjem

Dagsorden i flg. vedtægter, evt forslag til Generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Forslag sendes til holbol.lr@gmail.com