Borgermøde 9. september 2023

Hvor; samlingssalen på Grænseegnens Friskole (Den gamle gymnastiksal)

Hvornår; kl. 9.00-12.00 den 9. september

for de morgenfriske er der morgenbrød fra kl. 8.30

Holbøl og omegns foreningsliv inviterer til Borgermøde – der vil både være nyt fra kirken, arbejdsgruppen for alternative energikilder – i daglig tale Fjernvarmegruppen, og Byparkens arbejdsudvalg vil tage os med på tur i området, hvor Byparken skal ligge.

Når vi kommer retur fra Byparkens arealer vil vi tage hul på anden runde af mødet – Hvor skal vi hen, Du?

Vi har tidligere brugt input fra Borgermøder til at lave udviklingsplaner for vores lokalområde. Vi er kommet vidt omkring, har flyttet mange ting og vi ønsker at fortsætte i denne ånd. Derfor er anden del af mødet planlagt til at handle om dette.

mødet slutter senest kl. 12, hvor foreningerne er vært ved en grillpølse og en øl eller vand.